<< wróć do listy artykułów

Poronienie – jakie świadczenia Ci przysługują.

#informacje #poronienie

Jeśli znana jest płeć dziecka, szpital wystawi tak zwaną kartę martwego urodzenia,z którą należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w celu uzyskania aktu urodzenia z adnotacją o tym, że było to martwe urodzenie/poronienie. Z tym dokumentem należy się udać do swojego pracodawcy zgłaszając potrzebę skorzystania ze skróconego urlopu macierzyńskiego lub okolicznościowego.

Jeśli zaś płeć dziecka nie jest znana, ponieważ do poronienia doszło na tyle wcześnie, że nie da się jej ustalić inaczej niż poprzez badania genetyczne, należy je wykonać (niestety na własny koszt), ponieważ dopiero na tej podstawie szpital może wystawić zwaną kartę martwego urodzenia. 

Natomiast jeśli z jakichś przyczyn, mimo badania genetycznego, nie uda się ustalić płci (np. próbka była niewłaściwa) lub jeśli po prostu podjęliście decyzję, że nie chcecie zlecać badań genetycznych, niestety nie będzie możliwości uzyskania karty martwego urodzenia i co za tym idzie, nie będzie możliwości uzyskania wyżej wymienionych świadczeń. Na szczęście planowane są zmiany w przepisach w tym kontekście, by ułatwić wszystkie procedury, niestety nie wiadomo kiedy (i czy faktycznie) wejdą one w życie.

Pochówek nienarodzonego dziecka

Możecie, ale nie musicie, zdecydować się na pochówek dziecka we własnym zakresie. Jeśli nie czujecie takiej potrzeby, wystarczy, że w szpitalu podpiszecie zgodę na zorganizowany przez szpital pochówek zbiorowy, ale ta decyzja wiąże się automatycznie z utratą możliwości pobrania tak zwanego zasiłku pogrzebowego.

Jeśli zaś chcecie dokonać pochówku we własnym zakresie, ponownie istotne będzie to, czy znana jest płeć dziecka. Jeśli tak – szpital wystawi kartę martwego urodzenia, która upoważni Was do zarejestrowania dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego i uzyskania aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu/poronieniu, co z kolei upoważnia do przeprowadzenia pochówku oraz do otrzymania zasiłku pogrzebowego.

Jeśli płeć nie jest znana, konieczne będzie wykonanie badań genetycznych na własny koszt, by móc uzyskać wyżej wymienione dokumenty uprawniające do pochówku oraz otrzymania zasiłku pogrzebowego.

Warto pamiętać o tym, że jeśli nie chcecie/nie możecie/nie udało się określić płci dziecka, szpital nadal może wystawić kartę zgonu, na podstawie której możliwe jest dokonanie pochówku, ale już nie będzie możliwe otrzymanie zasiłku pogrzebowego.

(Wyżej opisane procedury są aktualne na dzień 6.06.2023 i mogą się zmienić)


Więcej znajdziesz w nagraniu Marzeny Pilarz-Herzyk na tej platformie

Powiązane filmy